O nás

Český Červený Kříž

Oblastní Spolek Plzeň - Město a Rokycany

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém kříži.

OS ČČK Plzeň-město a Rokycany vznikl 1.1.2011, sloučením OS ČČK Plzeň-město a OS ČČK Rokycany. V současné době má 8 místních skupin a 105 členů.

Co nabízíme?

Odměňování bezplatného dárcovství krve​

Ošacovací středisko

Kurzy a školení

Praktické ukázky poskytování první pomoci​

Zdravotnické služby a dozory na hromadných akcích

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život