Aktuálně otevřené kurzy

Aktuálně otevřené kurzy

Nadcházející kurzy první pomoci – PODZIM

Základy první pomoci
24.10.2020 od 8:30
14.10.2020 od 8:30
Cena: 1000,-
Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci se naučí jak se chovat u autonehody. Osahají si lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřit krvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice a infarkt.

Zdravotník zotavovacích akcí
2.,3.,4.,5.11. 8:30 – 18:00
Cena: 2500,-
Kurz je akreditován MŠMT. Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě a sportovních akcích. Účastníci se naučí připravit lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičí si jí formou modelových situací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnického deníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie a hry a aktivity, které vám pomohou přiblížit první pomoc dětem. Velká část kurzu je zpracována zážitkovou formou.

První pomoc pro rodiče a pečující
10.10. (sobota)
13.11. (pátek)
Cena kurzu je 1.200,-
Tento kurz je určen rodičům, prarodičům a všem, kteří pečují o děti od narození do šesti let věku.
Kapacita je 10 osob, výuka probíhá ve Školícím středisku ČČK (Tylova 20), od 8:30 do 18:00.
Během výuky se zaměříme na přístup k bezvědomému, resuscitaci, dušení, popáleniny, úrazy hlavy a další situace, které mohou nastat zejména v dětském věku. Nácvik první pomoci proběhne za použití resuscitačních figurín a prvků zážitkové výuky.

Záchrana tonoucího – rozšiřující kurz pro absolventy našich kurzů
25.10. (neděle) od 14 hod v Bazénu SK Radbuza
Cena kurzu 800,- (absolventi kurzu ZZA 600,-)
První pomoc ve vodě má vůči té na souši určitá specifika. Vody se není třeba bát, ale je důležité ji respektovat. Zachraňující osobě hrozí stejně tak jako tonoucímu člověku utonutí a fyzické vyčerpaní. Proto si v rámci školení vyzkoušíme, jakou máme fyzickou zdatnost ve vodní hladině a ukážeme si, jak obtížné je plavat na delší vzdálenosti s úmyslem pomoci druhému.
Názorně si předvedeme tažení a přesun pacienta na vodě, sebeobranu a manévry v případě aktivního tonoucího. Závěrem si ukážeme i pár pomůcek pro rychlou a účinnou pomoc, možnosti improvizace v terénu a finální terapii pacienta na souši.

Kontakt pro přihlášky: cckplzen.adm@gmail.com

Sdílet:

Další články

Tábory 2023

Vyhlašujeme termíny táborů pro rok 2023. Pobytový dvoutýdenní tábor se bude konat od 23.7. do 5.8.2023 na tábořišti Kamensko stejně jako vloni. Příměstský tábor pro