Děti se naučily základy první pomoci

Děti se naučily základy první pomoci

Plzeň- “Haló paní!” křičí čtyřletý Prokop a potom třese s bezvládným tělem figurantky. I takhle vypadaly nácviky první pomoci pro ty nejmenší na příměstském táboře Českého červeného kříže v Plzni.

“Jde o to, aby se děti naučily základy první pomoci do té míry, kam jim stačí síly. To znamená, že takhle malé děti učíme hlavně zavolat ke zraněnému někoho dospělého,” popisuje lektorka Pavla Majerová, která tábor vede.

Děti se celý týden hravou formou dozvídaly základy anatomie, učily se k čemu slouží jednotlivé orgány a ke konci zkoušely modelové situace nebo resuscitaci. Jedenáct malých záchranářů zvládlo svou misi na jedničku a už se těší, že se startem nového školního roku, Červený kříž opět otevře celoroční zájmový kroužek první pomoci.

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky. Existuje ze zákona, je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany je jeho pobočným spolkem. Klíčovými tématy spolku jsou výuka první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a aktivity pro děti a seniory.

Příměstský tábor Červeného kříže nadchl jedenáct nejmenších

Sdílet:

Další články

GIVT

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo?   Na odkaze https://bit.ly/30Kc-pro-oblastni-spolek-CCK-Plzen-mesto-a-Rokycany si přidejte Pomocníka a my

Děkujeme sponzorům letního tábora

Jsme velice vděční, že se najdou firmy, které nám pomáhají umožnit dětem jíst na táboře zdravě. Děkujeme firmě Bonduelle za obrovskou zásobu konzervované zeleniny, kterou