POMOC UKRAJINĚ!!!

POMOC UKRAJINĚ!!!

Český červený kříž reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Jsme ve stálém kontaktu s Ukrajinským červeným křížem a podílíme se na poskytované pomoci:

  • pokračujeme za podpory MZV ČR v zajišťování zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy Červeného kříže na Ukrajině – celkem v první fázi jde o 3.550 traumasetů (souprav zdravotnického materiálu)
  • v druhé fázi pomoci zdravotnickým týmům Červeného kříže připravujeme další zdravotnický materiál, automobily – mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety, navigační prostředky
  • na území ČR se připravujeme na možný příchod uprchlíků z Ukrajiny, poskytuje asistenci v evakuačních vlacích ČD
  • shromažďujeme finanční prostředky na podporu financování pomoci na Ukrajině

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502


  • KREV: o realizaci pomoci krví a krevní plazmou se zatím jedná. Nastane-li potřeba krve českých dárců, zveřejníme zde výzvu – počkejte, prosím, zda se tak stane – krev má omezenou dobu trvanlivosti!
  • Nastane-li potřeba náboru dobrovolníků pro naše aktivity, uveřejníme to zde. Stejně tak v případě eventuality materiální sbírky.

Sledujte naše stránky! Situace se stále vyvíjí. Děkujeme všem za podporu a zájem pomáhat!

Sdílet:

Další články

Dny dobrovolnictví 2023

Jak funguje Červený kříž? Co všechno děláme? Do jakých aktivit se můžete zapojit? Jak se stát dobrovolníkem? V rámci Dnů dobrovolnictví 2023 otevíráme dveře. Přijďte

Nabídka spolupráce pro studenty

Nabídka spolupráce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rádi bychom rozšířili naše řady. Můžete se u nás zapojit do mnoha dobrovolnických aktivit nebo

Oznámení o změně názvu

S účinností od 4.4.2023 došlo u našeho spolku ke změně názvu na Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň.