Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti!!!

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti!!!

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti!!!
Pošlete nám své umělecké dílo s tématem DARUJ KREV!
Své obrázky či jiná umělecká díla nám mohou zasílat jednotlivci i kolektivy jako jsou třídy mateřských, základních škol či uměleckých škol.

Krev je životodárná tekutina. Medicína umí mnoho věcí z lidského těla nahradit, ale krev od dárců je stále naprosto nezbytná pro záchranu životů mnoha pacientů. Budeme rádi, pokud s dětmi o dárcovství krve promluvíte a třeba i společně najdete zajímavé informace o dárcovství krve.

Čerpat můžete například ze stránek Červeného kříže nebo Transfuzního oddělení FN Plzeň, ale i z mnoha dalších zdrojů.

https://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve

https://to.fnplzen.cz/

Obrázky a výrobky nám můžete doručit od Komunitního centra ČČK v Plzni poštou nebo osobně. Pokud si vyberete osobní doručení, tak si prosím domluvte termín předem s vedoucí Komunitního centra na telefonním čísle 739169477. Celá adresa pro zasílání poštou je Komunitní centrum ČČK Plzeň, Tylova 9, 30100 Plzeň

Zadní strana práce musí obsahovat tyto údaje:
– jednotlivci: jméno, věk, bydliště, telefon autora a název díla
– školy, kolektivy: jméno, adresa a telefon školy, třída a věk dětí, jméno vyučujícího, název díla

Harmonogram soutěže:

Obrázky a výrobky můžete doručovat do 31.5.2023

Komise složená ze zástupců Červeného kříže a Transfuzního oddělení FN Plzeň se sejde v polovině června 2023 a výherci budou kontaktováni do konce školního roku 2022/2023.

Slavnostní vyhlášení spojené s výstavou děl proběhne v rámci Rodinného dne s Červeným křížem v DEPO2015 2.9.2023

Výherci získají věcné ceny a nejúspěšnější kolektiv žáků získá navíc Projektový den.

Předáním díla soutěžící potvrzují, že dávají souhlas k použití děl organizátorovi soutěže a souhlas se zpracováním údajů nutných pro kontaktování výherce.

Sdílet:

Další články

Hledáme lektory!

Učíme první pomoc zážitkem. Přidejte se ke skvělé partě lektorů první pomoci a začněte učit lidi zachraňovat životy. Zdravotnické vzdělání je výhodou nikoliv podmínkou. Každý

Tábory 2023

Vyhlašujeme termíny táborů pro rok 2023. Pobytový dvoutýdenní tábor se bude konat od 23.7. do 5.8.2023 na tábořišti Kamensko stejně jako vloni. Příměstský tábor pro