Pedagogičtí pracovníci

Kurzy akreditované MŠMT

Zdravotník zotavovacích akcí

40 vyučovacích hodin (4 dny)
2-3 lektoři
Počet osob na 1 skupinu: 8-15
Obsah: vyplývá z přílohy č.2 vyhlášky MZ ČR 422/2013
Cena 4600,-

Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě a
sportovních akcích. Účastníci se naučí připravit táborovou lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičí
si jí formou modelových situací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnického
deníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie. Naučíte se i hry a aktivity, které vám
pomohou přiblížit první pomoc dětem. Část kurzu je zpracována zážitkovou formou.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické zdravotníky

20 vyučovacích hodin (2 dny)
1-2 lektoři
Počet osob na jednu skupinu: 8-15
Obsah: Bezpečnost při poskytování první pomoci, volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském i dospělém modelu, bezvědomí, poranění hlavy a pohybového aparátu, krvácení, dušení, popáleniny a opařeniny, častá onemocnění a interní stavy u dětí.
Cena 2800,-

Absolvent kurzu se orientuje v rozpoznání ohrožujících stavů a zásadách poskytování první pomoci. Velká část kurzu je věnována praktickému nácviku na dospělých i dětských figurínách a procvičena pomocí modelových situací.

Dále nabízíme kurzy, které nejsou akreditované MŠMT, ale můžeme vystavit potvrzení o proškolení.

První pomoc u náhlých stavů
4 hodiny
1 lektor
Počet osob na skupinu: 8-15
Cena: 600kč/osoba
Obsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, dušení
Kombinace přednášky a nácviku resuscitace na modelu. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání,
manipulovat s člověkem v bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím
AED.

První pomoc u dětí pro pedagogy a osoby pracující s dětmi
8 hodin
1-2 lektoři
Počet osob na skupinu: 8-15
Cena 1000kč/ osoba
Obsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském modelu, bezvědomí, poranění hlavy,
krvácení, dušení, zlomeniny, popáleniny a opařeniny,..(lze upravit dle požadavků klienta)
Kurz je zaměřen na nejčastější první pomoc u dětí. Účastníci se naučí resuscitaci na dětském modelu.
Naučí se pracovat s dítětem v bezvědomí a rozeznat rizika poranění hlavy. Probereme si dušení, jak
způsobené obstrukcí dýchacích cest, tak infekcemi. Naučíme se rozpoznat zlomeniny a ošetřit
popáleniny.

Základy první pomoci
1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu 8-15
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, Resuscitace, AED, bezvědomí, krvácení, mrtvice, infarkt,
diabetes
Cena 1900,-/osoba
Kurz je zakončený certifikátem s evropskou platností.
Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci získají přehled o stavech ohrožujících život. Osahají
si lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v
bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřit
krvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice a
infarkt. Každý účastník si během tréningu projde s lektory telefonicky asistovanou resuscitací při
modelové situaci.

Zážitkový kurz první pomoci pro organizace
1 den
2 a více lektorů (dle počtu skupin)
Počet osob na 1 skupinu: 6-15 (lze souběžně vést několik skupin zároveň)
Cena 2000kč/ osoba
Obsah: Volání 155, Resuscitace, AED, bezvědomí a zranění, která vyplývají z rizik na konkrétním
pracovišti
Zážitkové kurzy se snažíme připravovat na míru ke konkrétnímu pracovišti nebo situaci, ve které se
budou účastníci pohybovat. Před kurzem vás navštíví lektor aby vyhodnotil rizika a připravil si modelové
situace. Účastníci si postupy, které se budou učit vždy prakticky vyzkouší a následně si vědomosti a
dovednosti procvičí v nasimulovaných situacích. Během simulací se část účastníků stane zraněnými,
kterým namaskujeme zranění a zbylá část se stane zachránci, kteří se je pokusí ošetřit. Je možné využít i
figuranty z řad dobrovolníků a lektorů ččk. Vždy je součástí kurzu i nácvik resuscitace a použití AED na
modelu.

Přednášky a krátká školení pro pedagogy

Velmi rádi pro vaše pedagogy připravíme jakoukoliv
přednášku, školení nebo workshop na přání. Pro příklad uvádím témata a počet vyučovacích hodin. Je
možné ale připravit i témata jiná nebo vytvořit kombinaci.
Jak správně volat záchranou službu a využívat aplikaci záchranka? (1 hod 200,-/ osoba )
Diabetes, epilepsie (2 hod, 300,-/ os.)
Krvácení a rány (2 hod, 300,-/ os. )
Jak učit první pomoc zážitkem a základy maskování zranění – praktický workshop (4 hod, 800,-/ os.)

U všech akcí pro pedagogy při počtu osob vyšším než 10 můžeme přistoupit k přiznání množstevní
slevy.

Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 8 osob. Kurz pro méně osob
nepokryje náklady na lektora. Pokud máte zájem o kurz pro méně osob, tak jej pro vás můžeme
uspořádat, ale výsledná cena bude stejná jako za 8 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 10 kč/km.
Kontaktní osoba pro pedagogické pracovníky:
Lada Brožová
E-mail: reditelka@cck-plzen.cz

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život