Aktuálně

Děti se naučily základy první pomoci

 

Plzeň– “Haló paní!” křičí čtyřletý Prokop a potom třese s bezvládným tělem figurantky. I takhle vypadaly nácviky první pomoci pro ty nejmenší na příměstském táboře Českého červeného kříže v Plzni.

Jde o to, aby se děti naučily základy první pomoci do té míry, kam jim stačí síly. To znamená, že takhle malé děti učíme hlavně zavolat ke zraněnému někoho dospělého,” popisuje lektorka Pavla Majerová, která tábor vede.

Děti se celý týden hravou formou dozvídaly základy anatomie, učily se k čemu slouží jednotlivé orgány a ke konci zkoušely modelové situace nebo resuscitaci. Jedenáct malých záchranářů zvládlo svou misi na jedničku a už se těší, že se startem nového školního roku,

1630918031438

Červený kříž opět otevře celoroční zájmový kroužek první pomoci.

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky. Existuje ze zákona, je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany je jeho pobočným spolkem. Klíčovými tématy spolku jsou výuka první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a
aktivity pro děti a seniory.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život