Kdo jsme

Kdo jsme
Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém
území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve
smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a
plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

cervenykriz.eu

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany je jeho pobočným spolkem.
Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a
aktivity pro děti a seniory. 

Dobrovolnictví
Jak se stát členem či dobrovolníkem?
Velice si vážíme každého, kdo by se chtěl stát dobrovolníkem Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň – město a Rokycany a podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nabízíme možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo můžeme poskytnout prostor pro vlastní seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem.  Dobrovolníci jsou pravidelně informováni o možnostech dobrovolnické práce na facebookové skupině nebo emailem. 

Neplatí žádné členské příspěvky.

Po zaslání svých kontaktních údajů na mail cckplzen.dobrovolnici@gmail.com vás koordinátorka zařadí do databáze dobrovolníků a následně zasílá informace o možnostech dobrovolnictví.
V komunitním centru pro dobrovolníky pořádáme přednášky a školení.

Členové
Činný člen je pravidelně informován o všech akcích spolku, kterých se může účastnit na facebookové skupině nebo jsou mu zasílány na mail. O možnostech aktivního zapojení do činnosti spolku se dozví také na informační schůzce. Má možnost se přidat do některé z místních skupin a stát se jejím členem. 

Pokud máte kolem sebe 5 a více podobných nadšenců, můžete si založit vlastní místní skupinu.

Členský příspěvek pro dospělého činí ročně 200 kč. Všichni členové mají možnost se vzdělávat v oblasti první pomoci, lektorských dovednostech a krizové připravenosti. Všechny kurzy mají členové zdarma.

V tuto chvíli má náš OS 6 místních skupin.


Chcete-li se stát dobrovolníkem ČČK, napište nám na mail cckplzen@gmail.com a domluvte si schůzku.

 

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život