Kurzy první pomoci pro firmy

První pomoc s nácvikem resuscitace a použití AED

4-6 hodin
1 lektor
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, krvácení ..
(lze upravit dle požadavků klienta)
Cena od 600,-/ osoba
Počet osob na 1 skupinu: 10-15 (lze i více, ale je potřeba přidat čas na nácvik)
Kombinace přednášky a nácviku resuscitace na modelu. Účastníci se dozví informace o první pomoci při
život ohrožujících stavech. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v bezvědomí a
každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED.

První pomoc pro řidiče referenty

6 hodin
1 lektor
Počet osob na 1 skupinu: 10-15
Obsah: Nouzové volání, chování u autonehody, vyproštění z vozidla, lékárnička, resuscitace s nácvikem
na modelu, bezvědomí, zástava krvácení,.. (lze upravit dle požadavků klienta)
Cena 800,- /osoba.
Kurz je vhodný pro řidiče referenty či studenty autoškol. Naučí účastníky chovat se při autonehodě a
seznámí je s první pomocí při život ohrožujících stavech. Osahají si lékárničku i další nezbytné pomůcky.
Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v bezvědomí, vyprostit osobu z auta a
každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu.

Základy první pomoci

1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu 6-15
Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, Resuscitace, AED, bezvědomí, krvácení, mrtvice, infarkt,
diabetes
Cena 1900,-/osoba
Kurz akreditovaný MŠMT a zakončený certifikátem s evropskou platností.
Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci získají přehled o stavech ohrožujících život. Osahají
si lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem v
bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřit
krvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice a
infarkt. Každý účastník si během tréningu projde s lektory telefonicky asistovanou resuscitací v při
modelové situaci.

Zážitkový kurz první pomoci pro firmy (DOPORUČUJEME!)

1 den
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu: 6-15
Obsah: Volání 155, Resuscitace, AED, bezvědomí a zranění, která vyplývají z rizik na konkrétním
pracovišti.
Cena 2000,-/ osoba + materiál 500,-/ 1 skupina.
Zážitkové kurzy se snažíme připravovat na míru ke konkrétnímu pracovišti nebo situaci, ve které se
budou účastníci pohybovat. Před kurzem vás navštíví lektor aby vyhodnotil rizika a připravil si modelové
situace. Účastníci si postupy, které se budou učit vždy prakticky vyzkouší a následně si vědomosti a
dovednosti procvičí v nasimulovaných situacích. Během simulací se část účastníků stane zraněnými,
kterým namaskujeme zranění a zbylá část se stane zachránci, kteří se je pokusí ošetřit. Je možné využít i
figuranty z řad dobrovolníků a lektorů ččk. Vždy je součástí kurzu i nácvik resuscitace a použití AED na
modelu.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek

40 hodin

2 a více lektorů

Počet osob na 1 skupinu: 10-20

Obsah: Resuscitace a AED, první pomoc u život ohrožujících stavů, práce se zdravotnickým materiálem, krizová intervence, mnoho simulací

Cena 4000,-/osoba

Kurz je primárně určen pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR a městské policie příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS. Během kurzu si účstníci osvojí poskytování první pomoci. Procvičování probíhá formou modelových situací. Účastníci se naučí pracovat se zdravotnickými pomůckami jako je ambuvak, AED, vakuové dlahy nebo glukometr. Součástí kurzu jsou i techniky a postupy krizové intervence.

Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob.
U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 10 kč/km.

E-mail: info@cck-plzen.cz

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život