Teambuildingy

Teambuildingový kurz pro firmy

1 a více dní
2 a více lektorů
Počet osob na 1 skupinu: 6-15 (lze souběžně vést několik skupin zároveň)
Obsah: nouzové volání, chování u autonehody s nácvikem, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, další život ohrožující stavy, spousta modelových situací, her a teambuildingových aktivit

Orientační cena teambuildingvých aktivit od 2000,-/ osoba + materiál 500,-/ 1 skupina.
Nutno připočíst i náklady na cestu, ubytování a stravování. Kalkulaci vytvoříme na vyžádání dle vybrané lokality a rozsahu.

Kurz probíhá mimo prostory firmy. Nejčastěji v hotelu, který si firma vybere, a v jeho okolí. Rádi pomůžeme vybrat vhodné lokality. Podle vybrané lokality je možné zařadit velké množství různých modelových situací. Základem bývá nácvik chování u autonehody, práce s člověkem v bezvědomí, rsuscitace včetně použití AED a krvácení. Při simulacích si účastníci vyzkouší roli zachránců i zraněných. Na odlehčení je kurz protkán i dalšími teambuildingovými aktivitami jako jsou soutěže, závody a hry.

Pokud máte zájem o teambuildingový kurz, kontaktujte nás na cckplzen.pr@gmail.com nebo na tel: 601520330.


ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život