Výroční zpráva 2019

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém kříži.

OS ČČK Plzeň-město a Rokycany vznikl 1.1.2011, sloučením OS ČČK Plzeň-město a OS ČČK Rokycany.

Poskytujeme tyto služby

Kurzy a školení

výuka první pomoci

Zdravotnické služby

a dozory na hromadných akcích

Ošacovací středisko

Odměňování

bezplatného dárcovství krve

Tábory

a kroužky pro děti

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany, v roce 2018 sdružoval 78 členů v 6ti místních skupinách a 50 registrovaných dobrovolníků.

Práci oblastního spolku řídí pětičlenná oblastní výkonná rada, která se za uplynulé období sešla celkem 7 x a oblastní dozorčí rada v počtu 3 členů se sešla 5x.

  • Základy první pomoci /12 hod/ – vyškoleno 95 osob
  • Zdravotník zotavovacích akcí / 40 hod/ – vyškoleno 122 osob
  • školení na základě požadavků firem – vyškoleno 870 osob
  • školení v používání AED – 360

Jsme držiteli akreditací MŠMT a MPSV:

  • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)
  • Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT)
  • Resuscitace a užití AED v sociálních službách (MPSV)
  • Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách (MPSV)
  • První pomoc v sociálních službách (MPSV)
 
Výuka první pomoci dětí

Zdravotnické kroužky

Na našem oblastním spolku probíhají dva zdravotnické kroužky.Jeden pro školení děti, který navštěvuje 10 dětí a jeden pro předškolní děti, který navštěvuje 8 dětí.
 
Školní kroužky Mladý zdravotník navštěvovalo 40 dětí I.stupně a 35 dětí II. stupně v rámci 8 škol. Každoročně pořádáme školení pro učitelky zdravotnice, které kroužky vedou.

Na konci školního roku jsme uspořádali oblastní kolo soutěže Mladých zdravotníků, ve kterých zvítězily ZŠ Mýto a Gymnázium Luďka Pika.

V rámci projektu první pomoc do škol a školek jsme připravili 16 projektových dnů během kterých bylo proškoleno 480 dětí.

Dětské táboRy

V loňském roce proběhl 1 příměstský tábor Malý záchranář, kterého se zúčastnilo 22 dětí a 1 klasický letní tábor v Újezdě u Plánice, kterého se zúčastnilo 31 dětí.

Zdravotnické dozory

Při zdravotnických dozorech bylo odslouženo 484 hodin. Jednalo se o hudební akce Léta s Prazdrojem, sportovní den ve společnosti DHL, Kion a Panasonic, Pohár v cyklokrosu Touškov, kulturní akce zijišťované firmou 4Pro, různé sportovní akce – ragbyové zápasy, pulmarathon, běh pro život, motokrosové závody.

Ošacovací středisko

Celoročně máme pro tyto skupiny osob otevřeno Ošacovací humanitární středisko. Zde je vydáváno zranitelným skupinám obyvatelstva ošacení a provozováno základní poradenství v oblasti sociální a zdravotnické. Toto středisko navštěvují občané – samoživitelé, bezdomovci, osoby propuštěné z výkonu trestu, rodiny s vícero dětmi, osoby závislé na omamných látkách a ti, kteří se dostanou z různých důvodů do sociální tísně.

V loňském roce bylo obslouženo cca 800 osob a poradenského střediska využilo 20 osob.

Humanitární jednotka

V rámci krizové připravenosti zřizuje ČČK na oblastních spolcích Humanitární jednotky.

Humanitární jednotka je tvořena členy místních skupin, kteří se vedle svého občanského povolání rozhodli být připraveni (technicky i kvalifikačně) pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizového stavu (například stav nouze při povodních apod.).

V naší humanitární jednotce je zařazeno 19 členů v různých sekcích (zdravotnická, technická, psychosociální).

Pro rok 2020 připravujeme dětský letní tábor, 2 příměstské tábory, 2 zdravotnické kroužky, minimálně 8 kurzů Základy první pomoci, 6 kurzů Zdravotník zotavovacích akcí, 4 kurzy Resuscitace pro každého, 2 kurzy První pomoc pro maminky, 2 doškolovací kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí, 1 doškolovací kurz pro učitelky zdravotnice, 4 školení pro členy humanitární jednotky, 1 kurz První pomoc pro členy tísňových složek, firemní školení, školení a projektové dny pro ZŠ a MŠ dle objednávek.

Lada Brožová, Rudolf Kašpar

ředitelka OS předseda OVR

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život