#Pomáhám pečovat

Jak nám můžete pomoci právě v těchto dnech?

Tím, že se společně připravíme, abychom mohli odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro seniory)…

…a nebo tak, že se naučíme pečovat o své blízké doma u lůžka.

Péče o nemocného na lůžku je důležitou součástí procesu uzdravení.

I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných.

My Vás toto základní minimum naučíme během jednoho dne a jakmile by se ukázalo, že Vás zdravotnické nebo sociální zařízení bude potřebovat, můžete k nim nastoupit jako dobrovolník nebo jako brigádník (na smlouvu).

Vypsané termíny kurzů: 

11.12.2021 9-17 Plzeň, Tylova 20

12.12.2021 9-17 Plzeň, Tylova 20

Naučíte se zkušenostem jako:

KURZ MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PRAXI

Kurz probíhá ve spolupráci Českého červeného kříže a Plzeňského kraje.

Než se na kurz přihlásíte, prosíme, seznamte se s nejčastějšími dotazy:

Kdo se může kurzu zúčastnit?
Každý, kdo je starší 18 let.

Musím doložit nějaké doklady?
Ano – doklad totožnosti a čistý trestní rejstřík.

Co se stane po odeslání přihlášky do kurzu?
Prosíme, buďte trpěliví a vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat s konkrétní nabídkou volného termínu školení.

Jaký bude výstup kurzu?
Získáte osvědčení o účasti na kurzu.

Jaké bude mé uplatnění po skončení kurzu?
Nemůžeme Vám slíbit žádné konkrétní místo v nemocnici nebo sociálním zařízení. Vše děláme proto, abychom byli včas připraveni, kdyby bylo potřeba odlehčit práci sester nebo ošetřovatelů. Ihned ale můžete pomáhat s péčí o nemocné ve svém okolí.

Jaké budou mé kompetence?
Budete pomocníkem profesionálních zdravotníků – především sester – zastat některé základní činnosti, umožnit jim péči o další pacienty a dát jim prostor si odpočinout.

Můžu využít získané dovednosti i jinde než v nemocnici nebo sociálním zařízení?
Ano, můžete. Například doma nebo ve svém okolí při péči o své blízké a známé. I tím odlehčíte celému systému.

Je kapacita kurzů omezená?
Ano je omezená prostory, maximální možným počtem účastníků a počtem lektorů. Uděláme maximum, ale nemůžeme vyloučit převis zájemců.

Co když vůbec nedojde k využití takto proškolených osob?
To budeme jedině rádi, protože to bude znamenat, že situace byla zvládnuta standardním systémem. Ale získané dovednosti se Vám jistě neztratí a můžou se hodit v budoucnu v podobných situacích. A nebo je využijete ve své rodině či okolí. Vždyť umět pečovat o nemocné patří společně s poskytováním první pomoci k základním hodnotám lidství.

Jsou podmínkou pro vstup do kurzu předchozí znalosti z oboru nebo zkušenosti?
Ne nejsou.

Jak dlouho budou kurzy nabízeny?
V případě, že se situace nebo její výhled zlepší, budou kurzy ukončeny.

Za jakých podmínek budu v sociálních nebo zdravotnických zařízeních pomáhat?
S daným zařízením uzavřete dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Jak je to s financemi?
Protože budete uzavírat řádnou dohodu s daným zařízením, náleží vám i odměna za odvedenou práci. Je možné pomáhat také bezplatně (většinou krátkodobá nebo jednorázová výpomoc).

Jsou potřeba nějaká očkování?
Pro účast na kurzu nikoliv. Pro práci ve zdravotnických zařízeních je třeba očkování proti infekční hepatitidě typu B a dále stanovená pravidelná (tzv. povinná) očkování. Pokud očkování proti infekční hepatitidě typu B nemáte, většinou vám jej nabídne nemocnice před nástupem na klinické oddělení (je třeba počítat cca 3-4 týdny od očkování do nástupu). Pokud chcete vše urychlit, kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se na očkování už nyní. Toto očkování se Vám v budoucnu neztratí a získáváte tak časový náskok.

Jsou potřeba Covid testy?
Pro účely kurzu nikoliv. Musíte ale podepsat prohlášení o bezinfekčnosti. Pro práci v sociálních nebo zdravotnických zařízeních se vždy aplikují aktuální opatření platná pro personál těchto zařízení.

Kde mohu po skončení kurzu pomáhat?
Tam, kde bude potřeba. Nejste vázáni žádnou smlouvou nebo podmínkami kurzu.

Kde a kdy se kurzy konají?
V Plzni v Tylově 20

 

Financováno za podpory Plzeňského kraje

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život