Pomáháme a učíme pomáhat !

O nás

Více o našem poslání

Český červený kříž v Plzni školí první pomoc dospělé i děti, pořádá volnočasové aktivity pro děti, rodiny a seniory, oceňuje dárce krve, provozuje Ošacovací středisko pro sociálně slabé, a pořádá osvětové akce v komunitním centru. Sdružuje dobrovolníky v Záchranném týmu a řídí projekt Street medicine pro lidi bez domova..

Naše hodnoty

Naše hodnoty

Solidarita

Společně přinášíme pomoc tam, kde je potřeba.

Empatie

Snažíme se porozumět druhým a jejich potřebám.

Pomoc bližnímu

Stojíme při sobě a podporujeme se v těžkých chvílích.

Proč vybrat nás

Naše jedinečná hodnota

Jsme silný tým, který se nestará jen o lidi ve svém okolí, ale mění svět pro všechny.

Komunitní angažovanost

Zapojení do místních komunit a podpora prostřednictvím různých aktivit.

Inovativní přístup

Nebojíme se zkoušet nová řešení pro co nejlepší výsledek pro všechny zapojené.

Profesionální péče

Odborná péče poskytovaná dobrovolníky, kteří mají zájem o zdraví a blaho druhých.

Ohlasy naší práce

Skvělý tým lidí, který skutečně mění svět kolem nás.

– Petr Novák

Nikdy jsem nepotkala tak inspirativní tým dobrovolníků jako tady.

– Martina Svobodová

Díky vaší pomoci cítím, že mohu být lepší verzí sebe sama.

– Eva Dvořáková

Přejít nahoru