Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023

Předkládáme výroční zprávu Českého červeného kříže Plzeň za rok 2023.

Tento rok byl pro naši organizaci plný významných událostí, úspěchů a nových výzev, které jsme společně překonali. V roce 2023 jsme zorganizovali řadu vzdělávacích kurzů, humanitárních akcí a zdravotnických služeb, které přispěly k podpoře a ochraně zdraví našich spoluobčanů.

Díky nasazení našich dobrovolníků a podpory našich partnerů jsme mohli realizovat projekty zaměřené na prevenci úrazů, poskytování první pomoci a podporu sociálně znevýhodněných skupin. Naše týmy poskytly pomoc při mimořádných událostech, zajistily zdravotnický dozor na veřejných akcích a pokračovaly v šíření osvěty o důležitosti dárcovství krve.

Tato výroční zpráva detailně shrnuje naše aktivity, finanční výsledky a plány do budoucna. Věříme, že vám poskytne ucelený přehled o naší činnosti a inspiruje vás k další podpoře a spolupráci s Českým červeným křížem Plzeň. Děkujeme vám za vaši neustálou podporu a těšíme se na další společné úspěchy v roce 2024.

Přejít nahoru