ZÁCHRANNÝ TÝM

Informace o Záchranném týmu

Záchranný tým nebo také Humanitární jednotka ČČK je z pohledu legislativy ostatní složkou IZS ve smyslu ust. §4 odst.2 zákona
č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Jedná se o tým dobrovolníků, kteří se cvičí, aby byli k dispozici během humanitárních krizí a katastrof. V dobách klidu se dobrovolníci věnují rozšiřování svých znalostí a dovedností, preventivní činnosti a práci
na celoročních humanitárních a sociálních projektech.

Ve vztahu k Hasičskému záchrannému sboru České republiky je součinnost ošetřena Dohodou o plánované pomoci na vyžádání
ve smyslu § 21 citovaného zákona uzavřené dne 6. června 2021.
V rámci Záchranného týmu fungují následující sekce (členové se mohou specializovat či se cvičit v několika sekcích zároveň).

Chcete stát členem Záchranného týmu? Napište nám na mail zachrannytym@cck-plzen.cz.

Sekce Záchranného týmu

Zdravotnická

Členy této sekce jsou profesionální zdravotníci a laici, kteří prošli minimálně 40 hodinovým (častěji však 80 hod a více) výcvikem první pomoci. Najdou uplatnění
v rámci zdravotnických dozorů jak
na jednorázových akcích, tak např. na místech nouzového ubytování či v evakuačních centrech. V krizových situacích mohou zajišťovat péči o nezraněné a lehce zraněné a odlehčit tím záchranné službě.

Humanitární

Členové této sekce se zaměřují
na problematiku poskytování humanitární pomoci, nouzového ubytování, evakuací apod. Krom péče o evakuované mohou
v případech dlouhých zásahů vytvářet zázemí např. pro HZS (zajištění nápojů, jídla, odpočinku).

Psychosociální

V této sekci máme dobrovolníky vyškolené v první psychické pomoci, krizové interventy a externí psychology. Jsme schopni rychle zajistit první psychickou pomoc s diagnostikou potíží, které potřebují dlouhodobé řešení. Členové jsou schopni zasahovat v krizových situacích –
na místech nehod, živelných katastrof.

Technická

Členové technické sekce mají na starost vozidla a vybavení. Zajišťují např. stavění stanů a zprovoznění zázemí. Mohou také sloužit jako fyzická pomoc při likvidování škod či při přípravě obrany před působením živlů (povodně apod.).

SAR a kynologové

Součástí této sekce jsou i kynologové
s jejich psy a členové cvičící se v postupech hledání ztracených osob v terénu.
Kynologická sekce nyní čítá 3 psovody
se psy ve výcviku.
Náplní jejich činnosti je trénink vyhledávání lidí v sutinách i na ploše a příprava
na zkoušky.  Kynologické týmy najdou uplatnění při živelných katastrofách
nebo při hledání lidí ztracených v terénu.

Úspěšné nasazení Záchranného týmu

COVID – 19

V druhé vlně Covid se většina členů proškolila v projektu Pomáhám pečovat a pomáhali v nemocnicích ve Stodě, Domažlicích, Karlových Varech a v Chebu v rámci celostátního projektu M72.

COVID – 19

Členové pomáhali s testováním na COVID v sociálně vyloučených lokalitách.

COVID – 19

Záchranný tým se podílel na projektu očkování ve špatně dostupných oblastech Plzeňského kraje a zajišťoval zázemí pro očkovací týmy.

TORNÁDO – MORAVA 2021

Během tornáda na Moravě i během krize na Ukrajině členové Záchranného týmu pomáhali s řízením, tříděním, převozy a distribucí sbírek.

POHÁR HORSKÝCH KOL

Zajištění zdravotnického dozoru na poháru horských kol v městě Touškově, atletická extraliga a na mnoha dalších menších akcích.

VÁLKA NA UKRAJINĚ

V letech 2021–2023 byl Záchranný tým velmi aktivní v rámci pomoci při COVID a při krizi vyvolané válkou na Ukrajině.

Chcete se dozvědět více informací?

Přejít nahoru