O nás

Český červený kříž

Oblastní spolek Plzeň - město a Rokycany

Kdo jsme
Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém
území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve
smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a
plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-město a Rokycany je jeho pobočným spolkem.
Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc, příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a
aktivity pro děti a seniory.
www.cervenykriz.eu

Podpořte nás
Zaujala Vás naše činnost? Máte chuť ji nějakým způsobem podpořit? Zde pro Vás máme několik tipů, jak
nám můžete pomoci pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.
Můžete:
– přispět finančním darem na základě darovací smlouvy
– přispět jakoukoliv i malou částkou do kasičky umístěné v Komunitním centru v Tylově 9
– realizovat své obvyklé nákupy v e-shopech přes portál GIVT (odkaz na Givt v mailu)
– pomoci nám materiálně:
– staré šatstvo pro ošacovací středisko
– prošlé lékárničky a obvazový materiál na nácviky poskytování první pomoci
– Uvítáme i nabídky další materiální pomoci, zejména pro pro humanitární jednotku ČČK.
– zapojit se do naší činnosti – stát se členem ČČK, případně dobrovolníkem ČČK

Dobrovolnictví
Jak se stát členem či dobrovolníkem?
Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem nebo dobrovolníkem Oblastního spolku Českého
červeného kříže Plzeň – město a Rokycany, podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své
principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nabízíme Vám možnost
vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo Vám poskytneme prostor pro vlastní
seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem. Klíčovými tématy našeho spolku jsou první pomoc,
příprava na mimořádné situace, dárcovství krve a aktivity pro děti a seniory.
Chcete-li se stát členem ČČK, napište nám na mail cckplzen@gmail.com a domluvte si schůzku.

Členové
Činný člen je pravidelně informován o všech akcích spolku, kterých se může účastnit, na facebookové
skupině nebo jsou mu zasílány na mail. O možnostech aktivního zapojení do činnosti spolku se dozví na
informační schůzce. Má možnost se přidat do některé z místních skupin a stát se jejím členem. Pokud
máte kolem sebe 5 a více podobných nadšenců, můžete si založit vlastní místní skupinu. Členský
příspěvek pro dospělého činí ročně 200 kč. Všichni členové mají možnost se vzdělávat v oblasti první
pomoci, lektorských dovednostech a krizové připravenosti. Všechny kurzy mají členové zdarma.
Dobrovolníci
Dobrovolníci jsou pravidelně informováni o možnostech dobrovolnické práce. Neplatí žádné členské
příspěvky. Po zaslání svých kontaktních údajů na mail cckplzen.dobrovolnici@gmail.com vás
koordinátorka zařadí do databáze dobrovolníků a následně zasílá informace o možnostech dobrovolnictví.

Nabídky dobrovolnické práce také zveřejňujeme na facebookové skupině pro dobrovolníky. S
dobrovolníky uzavíráme dobrovolnické smlouvy. V komunitním centru pro dobrovolníky pořádáme
přednášky a školení.

Co nabízíme?

Odměňování bezplatného dárcovství krve​

Ošacovací středisko

Kurzy a školení

Aktivity pro děti

Komunitní centrum

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život