ZÁCHRANNÝ TÝM JUNIOR

Kroužek juniorů

Záchranný tým Junior Českého červeného kříže Plzeň je pro mladé lidi
od 15 do 18 let skvělou příležitostí, jak se zapojit do dobrovolnické činnosti
a získat dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Nové znalosti
a dovednosti si osvojujeme zejména zážitkovou formou, například prostřednictvím modelových situací, které se u nás učíme nejen řešit,
ale i je vytvářet, maskovat a dělat figuranty.

Nezabýváme se ovšem jenom první pomocí. Zjistíte, jak funguje humanitární jednotka, kdo jsou její členové a kdy může být užitečná. Členství
v Záchranném týmu junior tě připraví na fungování při reálném zásahu.

Fungujeme jako tým a učíme se od sebe navzájem. Proto se v letošním roce společně věnujeme přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy se zdravotnickým zaměřením pod vedením našich starších členů. Přidejte se
k nám a staňte se součástí týmu, který má skutečný vliv na životy druhých!

Schůzky juniorů

Schůzky probíhají jednou za 14 dní v pátek od 15:00 na adrese Tylova 20.

Názorné ukázky a simulace

Junioři si většinu informací, které se naučí teoreticky ukazují i praktickou zkouškou. Na obrazku výše byla popisována pitva srdce a plic.

Přejít nahoru