STREET MEDICINE

Projekt Street medicine v Plzni

Projekt funguje pod záštitou města Plzeň ve spolupráci s městskou policií, městskou Charitou
a dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby.

Projekt je zaměřený zejména na zprostředkování zdravotní péče a podpory lidem bez domova. Jedná se převážně o terénní službu, proto naše sestičky
a dobrovolníci pravidelně navštěvují klienty přímo tam, kde žijí.

Tato inovativní forma zdravotnické péče vychází vstříc potřebám těch,
kteří často nemají přístup k běžné lékařské péči.

Tým Street Medicine se skládá ze zkušených sestřiček, proškolených dobrovolníků, zdravotně-sociálních pracovníků a dalších odborníků,
kteří se vydávají za lidmi žijícími v tíživé životní situaci, zejména za lidmi
bez domova.

Našim klientům poskytujeme široké spektrum služeb, například ošetřování chronických ran, základní vyhodnocení zdravotního stavu a  zprostředkování přístupu do zdravotnických zařízení. V případě vážných zdravotních potíží jsme schopni zajistit i akutní ošetření, dopravu klienta k lékaři nebo
například pomoc s organizací návštěv zdravotnických zařízení
a s dlouhodobým zlepšováním životní úrovně. Obrovským přínosem
je kontinuita péče. 

Street Medicine nejenže pomáhá zlepšovat zdravotní stav lidí bez domova, ale také jim poskytuje důvěru a pocit důstojnosti. Takto žijící osoby se často vyhýbají tradičním zdravotnickým zařízením z různých důvodů, kterými jsou například stigmatizace, finanční zátěž nebo nedostatek porozumění
ze strany zdravotnických pracovníků.

Street Medicine přichází s řešením těchto překážek tím, že přináší péči přímo k nim a vytváří přátelské a přijímající prostředí.

Projekt není jenom o léčbě nemocí a ošetřování ran, ale také o budování mostů mezi zdravotnickým systémem a komunitou lidí bez domova. Aktivní pomoc s řešením zdravotních potíží našich klientů často značně přispívá
k celkovému zlepšení jejich životní úrovně.

Street Medicine je skvělým příkladem toho, jak může zdravotnická péče být dostupná pro všechny, bez ohledu na jejich sociální postavení či místo bydliště.
Přejít nahoru