Oblastní spolek

Českého červeného kříže Plzeň

o nás

POMÁHÁME A UČÍME POMÁHAT!

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, je humanitární společností působící na celém území České republiky.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní
a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň je jeho pobočným spolkem.

V Plzni a okolí se zaměřujeme na výuku první pomoci pro veřejnost, organizaci aktivit pro děti, rodiny a seniory, oceňování dárců krve
a provozování Ošacovacího střediska pro sociálně potřebné.
Dále pořádáme osvětové a kulturní akce.

Náš tým dobrovolníků zajišťuje i krizovou pomoc, a to prostřednictvím Záchranného týmu ČČK. Vedeme také projekt Street Medicine, který se věnuje poskytování zdravotní péče lidem bez domova a ze sociálně vyloučených lokalit.
Společně měníme svět k lepšímu. Přidejte se k nám a buďte součástí světové organizace Červeného kříže!


Přejít nahoru