OŠACOVACÍ STŘEDISKO

Ošacovací středisko Tylova 9, pro osoby v nouzi, poskytuje pomoc
a podporu těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Naše zařízení slouží jako místo, kde mohou jednotlivci a rodiny získat nezbytné základní potřeby a materiální pomoc.

Ošacovací středisko přijímá dary od široké veřejnosti, ať už se jedná
o trvanlivé potraviny, oblečení, hygienické potřeby nebo další pro život nezbytné věci. Dary jsou důležitou součástí naší činnosti a umožňují nám lépe plnit naše poslání pomoci těm, kdo to nejvíce potřebují.

Pokud máte zájem přispět darem, můžete jej přinést přímo do našeho ošacovacího střediska během otevíracích hodin. Naši pracovníci rádi přijmout vaše dary a zajistí, aby byly použity k podpoře těch, kteří je nejvíce potřebují.

Děkujeme za vaši štědrost a podporu, kterou poskytujete prostřednictvím darů. Vaše příspěvky pomáhají zmírňovat utrpení a přinášejí naději lidem
v nouzi v naší komunitě. Budeme vděčni za jakýkoliv dar, který přinese úlevu a pomoc těm lidem, kteří jsou v těžké situaci.

Úřední hodiny

úterý od 12:00 do 15:00 hodin – příjem i výdej
středa od 12:00 do 15:00 hodin – příjem i výdej
čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin – pouze příjem

Přejít nahoru