Kurzy první pomoci pro veřejnost

Nabízíme široké spektrum kurzů pro veřejnost v rozsahu 8-40 hodin.

Nejúčinnější formou výuky jsou zážitkové kurzy. Během zážitkových kurzů jsou účastníci plně zataženi do výuky a je pro ně připraveno několik nasimulovaných situací, během kterých si zažijí první pomoc naživo. Účastníci zážitkových kurzů mají v případě, že musí doopravdy poskytnout první pomoc výrazně větší úspěšnost. 

VYPSANÉ TERMÍNY KURZŮ

Základy první pomoci             16.9. 2023    9-17h

První pomoc u dětí                 30.9. 2023    9-17h

Doškolení pro ZZA                 10.11. 2023   15-20h

První pomoc u psů                 7.10. 2023     10-16h   

 

Pomáhám pečovat (Moderní ošetřovatelství v praxi)

pouze individuální termíny

PRO SKUPINY 6 A VÍCE OSOB JE MOŽNÉ VYPSAT JAKÝKOLIV KURZ V INDIVIDUÁLNÍM TERMÍNU!!!

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy první pomoci vlastníma rukama, ne pouze teoreticky.

Obsah kurzu:

 • bezpečnost 

 • volání ZZS

 • přístup k bezvědomému

 • resuscitace

 • dušení cizím tělesem

 • krvácení

 • infarkt

 • mrtvice

 • cukrovka

 • celotělové křeče

Za kolik: 1.900,-

Jak dlouho: 9:00-18:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí). Čaj a káva je k dispozici.

Kontakt: kurzy@cck-plzen.cz

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Kurz je akreditován MŠMT. Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě a sportovních akcích. Účastníci se naučí připravit táborovou lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičí si jí formou modelových situací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnického deníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie. Naučíte se i hry a aktivity, které vám pomohou přiblížit první pomoc dětem. 

Obsah kurzu:

 • anatomie a fyziologie lidského těla

 • volání ZZS

 • první pomoc

 • častá dětská onemocnění

 • táborové dokumenty

 • lékárnička

 • úvod do mikrobiologie, hygieny a epidemiologie

Za kolik: 4600,-

Jak dlouho: 8:30-17:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí)

Kontakt: kurzy@cck-plzen.cz

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Kurz je určen rodičům, prarodičům a všem, kteří pečují o děti od narození do šesti let věku.

Výuka je podpořena prvky zážitkové pedagogiky, nácvik probíhá za použití vlastního těla a resuscitačních figurín.

Kurz je jednodenní.

Obsah kurzu:

 • bezpečnost

 • volání ZZS

 • přístup k bezvědomému

 • resuscitace

 • dušení cizím tělesem

 • krvácení

 • popáleniny

 • úrazy hlavy a páteře

 • prevence

Za kolik: 1.500,-

Jak dlouho: 9:00-18:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí), roušku (po dobu výuky vám bude zapůjčen štít)

Kontakt: kurzy@cck-plzen.cz

ZÁCHRANA TONOUCÍHO – rozšiřující kurz pro absolventy našich kurzů první pomoci

3 hodiny

cena 800,- (včetně vstupu do bazénu)

od 17 hod bazén SK Radbuza

Lektor:  

První pomoc ve vodě má vůči té na souši určitá specifika. Vody se není třeba bát, ale je důležité ji respektovat. Zachraňující osobě hrozí stejně tak jako tonoucímu člověku utonutí a fyzické vyčerpaní. Proto si v rámci školení vyzkoušíme, jakou máme fyzickou zdatnost ve vodní hladině a ukážeme si, jak obtížné je plavat na delší vzdálenosti s úmyslem pomoci druhému. Názorně si předvedeme tažení a přesun pacienta na vodě, sebeobranu a manévry v případě aktivního tonoucího. Závěrem si ukážeme i pár pomůcek pro rychlou a účinnou pomoc, možnosti improvizace v terénu a finální terapii pacienta na souši.
Těšíme se na vás a doufáme, že se vám budou lekce a praktické nácviky líbit a možná snad (nedej bože) i hodit v reálném životě.
KURZ JE URČEN ABSOLVENTŮM NAŠICH KURZŮ PRVNÍ POMOCI! ABSOLVENTI KURZU ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ MOHOU VYUŽÍT SLEVU 200 KČ.

První pomoc u psů

Kurz je určen majitelům psích mazlíčků. Seznámí je s první pomocí při situacích, se kterými se majitelé pejsků mohou často setkat.

Za kolik: 1.500,-

Jak dlouho: 9:00-16:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Kontakt: kurzy@cck-plzen.cz

POMÁHÁM PEČOVAT (MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PRAXI)

Jednodenní kurz určený laikům, kteří mají zájem pomáhat jako dobrovolníci nebo pečovat o rodinného příslušníka v domácnosti. Pandemie ukázala, že v případě krize mohou dobrovolníci odlehčit personálu v některých činnostech. 

Kurz je převážně praktický a naučí účastníky používání ochranných pomůcek, péči lůžko, hygienu, základy polohování a aktivizace, podávání stravy. Zařazeny jsou i teoretické bloky týkající se bezpečnosti, dekubitů, komunikace a psychohygieny. 

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život