Kurzy první pomoci pro veřejnost

Nabízíme široké spektrum kurzů pro veřejnost v rozsahu 8-40 hodin.

Nejúčinnější formou výuky jsou zážitkové kurzy. Během zážitkových kurzů jsou účastníci plně zataženi do výuky a je pro ně připraveno několik nasimulovaných situací, během kterých si zažijí první pomoc naživo. Účastníci zážitkových kurzů mají v případě, že musí doopravdy poskytnout první pomoc výrazně větší úspěšnost. 

VYPSANÉ TERMÍNY KURZŮ

Základy první pomoci:

brzy vypíšeme další termín

Zdravotník zotavovacích akcí:

19., 20., 26., 27.3. 2022  8:30-17:00 – OBSAZENO

14., 15., 21., 22.5. 2022  8:30-17:00 – OBSAZENO

11.,12.,18.,19.6.2022 8:30 – 17:00 – OBSAZENO

21.,22.,23., 24.6. 8:30-17:00 

Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí 

27.5.2022 15:00-20:00

První pomoc u dětí pro rodiče a pečující

brzy vypíšeme další termín

První pomoc u psů

7.5.2022 9:00-15:00

28.5.2022 9:00 -15:00

25.6.2022 9:00-15:00

Pomáhám pečovat (Moderní ošetřovatelství v praxi)

v tomto pololetí již neplánujeme (možno po dohodě otevřít pro skupiny min. 6 osob

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit základy první pomoci vlastníma rukama, ne pouze teoreticky.

Nácvik první pomoci proběhne za použití resuscitačních figurín a prvků zážitkové výuky. Kurz je jednodenní.

Obsah kurzu:

 • úvod do první pomoci

 • volání ZZS

 • přístup k bezvědomému

 • resuscitace

 • dušení cizím tělem

 • krvácení

 • infarkt

 • mrtvice

 • cukrovka

 • celotělové křeče

 • autonehoda

Za kolik: 1.200,-

Jak dlouho: 8:30-18:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Lektor: Lada Brožová

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí), respirátor

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Kurz je akreditován MŠMT. Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě a sportovních akcích. Účastníci se naučí připravit táborovou lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičí si jí formou modelových situací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnického deníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie. Naučíte se i hry a aktivity, které vám pomohou přiblížit první pomoc dětem. Většina kurzu je zážitkovou formou.

Obsah kurzu:

 • anatomie a fyziologie lidského těla

 • volání ZZS

 • první pomoc

 • častá dětská onemocnění

 • táborové dokumenty

 • lékárnička

 • úvod do mikrobiologie, hygieny a epidemiologie

Za kolik: 3400,-

Jak dlouho: 8:30-17:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Lektor: Lada Brožová, Pavla Majerová, Jakub Jestřáb a tým lektorů

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí), roušku (po dobu výuky vám bude zapůjčen štít)

Kontakt: cckplzen.adm@gmail.com

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ

Kurz je určen rodičům, prarodičům a všem, kteří pečují o děti od narození do šesti let věku.

Výuka je podpořena prvky zážitkové pedagogiky, nácvik probíhá za použití vlastního těla a resuscitačních figurín.

Kurz je jednodenní.

Obsah kurzu:

 • úvod do první pomoci

 • volání ZZS

 • přístup k bezvědomému

 • resuscitace

 • dušení cizím tělem

 • krvácení

 • popáleniny

 • úrazy hlavy a páteře

 • prevence

Za kolik: 1.200,-

Jak dlouho: 8:30-18:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Lektor: 

Co s sebou: přezůvky, pohodlné oblečení (budeme i ležet na zemi), tužku a papír (pokud si chcete dělat poznámky), jídlo na celý den (případně se dá zakoupit v restauracích v okolí), roušku (po dobu výuky vám bude zapůjčen štít)

Kontakt: cckplzen.adm@gmail.com

ZÁCHRANA TONOUCÍHO – rozšiřující kurz pro absolventy našich kurzů první pomoci

4 hodiny

cena 800,- (včetně vstupu do bazénu)

od 17 hod bazén SK Radbuza

Lektor:  MUDr. Jiří Rott

První pomoc ve vodě má vůči té na souši určitá specifika. Vody se není třeba bát, ale je důležité ji respektovat. Zachraňující osobě hrozí stejně tak jako tonoucímu člověku utonutí a fyzické vyčerpaní. Proto si v rámci školení vyzkoušíme, jakou máme fyzickou zdatnost ve vodní hladině a ukážeme si, jak obtížné je plavat na delší vzdálenosti s úmyslem pomoci druhému. Názorně si předvedeme tažení a přesun pacienta na vodě, sebeobranu a manévry v případě aktivního tonoucího. Závěrem si ukážeme i pár pomůcek pro rychlou a účinnou pomoc, možnosti improvizace v terénu a finální terapii pacienta na souši.
Těšíme se na vás a doufáme, že se vám budou lekce a praktické nácviky líbit a možná snad (nedej bože) i hodit v reálném životě.
KURZ JE URČEN ABSOLVENTŮM NAŠICH KURZŮ PRVNÍ POMOCI! ABSOLVENTI KURZU ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ MOHOU VYUŽÍT SLEVU 200 KČ.

První pomoc u psů

Kurz je určen majitelům psích mazlíčků. Seznámí je s první pomocí při situacích, se kterými se majitelé pejsků mohou často setkat.

Za kolik: 1.200,-

Jak dlouho: 8:30-15:00

Kde: školící středisko ČČK, Tylova 20, Plzeň

Lektor: Věra Lafatová

POMÁHÁM PEČOVAT (MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V PRAXI)

Jednodenní kurz určený laikům, kteří mají zájem pomáhat jako dobrovolníci nebo pečovat o rodinného příslušníka v domácnosti. Pandemie ukázala, že v případě krize mohou dobrovolníci odlehčit personálu v některých činnostech. 

Kurz je převážně praktický a naučí účastníky používání ochranných pomůcek, péči lůžko, hygienu, základy polohování a aktivizace, podávání stravy. Zařazeny jsou i teoretické bloky týkající se bezpečnosti, dekubitů, komunikace a psychohygieny. 

  ZÁCHRANKA

  Mobilní aplikace pro život