Kontakty

Management Oblastního spolku Plzeň

Lada Brožová 

ředitelka Oblastního spolku,
hlavní sestra projektu Street medicine
reditelka@cck-plzen.cz

Irena Šímová

ekonomka  
eko@cck-plzen.cz

Rudolf Kašpar

předseda OVR, statutární zástupce,
koordinátor Dárců krve
rudolf.kaspar@cck-plzen.cz

Vladimír Procházka

místopřeseda OVR
vladimir.prochazka@cck-plzen.cz
koordinátor kurzů první pomoci
kurzy@cck-plzen.cz

Kateřina Brumovská

koordinátorka projektů
Street medicine a DG Sante
katerina.brumovska@cck-plzen.cz

Martin Mareška

velitel záchranného týmu
zachrannytym@cck-plzen.cz

Veronika Roubíková

hlavní lektorka pro dětské kroužky
krouzky@cck-plzen.cz

Přejít nahoru