DG SANTE

Projekt DG Sante přináší naději a podporu lidem na Ukrajině prostřednictvím poskytování první psychické pomoci v době krize. S eskalací konfliktu a humanitární situace, která na Ukrajině panuje, se mnoho obyvatel ocitá v extrémním stresu a traumatu. Projekt DG Sante reaguje na tyto potřeby tím, že nabízí psychologickou podporu a poradenství, které může pomoci lidem zvládat své emocionální reakce a překonávat traumatické události, které prožili.

Tým zkušených psychologů a terapeutů poskytuje konzultace a podporu prostřednictvím telefonu, online chatu nebo osobně. Jejich cílem je nejen poskytnout okamžitou pomoc těm, kteří ji potřebují, ale také rozvíjet dlouhodobé strategie pro podporu duševního zdraví v postižených komunitách.

Díky projektu DG Sante mohou lidé na Ukrajině získat nezbytnou podporu a prostředky pro zvládání stresu a traumatu v obtížných časech. Tento projekt je zároveň důležitým krokem směrem k budování odolnějších a zdravějších komunit v oblasti, která čelí mnoha výzvám. Společně můžeme poskytnout pomoc a naději těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Přejít nahoru