Děti

Zdravotnické kroužky 2022

Všechny kroužky probíhají ve školicím centru ČČK v Tylově 20 od 17 hodin.

MINI kroužek pro děti 3-6 let má schůzky každé pondělí od 17 hod.

MAXI kroužek pro děti 6-14 let má schůzky každé úterý od 17 hod.

MINI a MAXI kroužky začínají v týdnu od 3.10.

Záchranný tým Junior pro mládež 15-18 let má schůzky jednou za 14 dní v pátek od 17 hod. První schůzka bude 30.9. 

Cena kroužků je 700 kč za pololetí.

Na kroužky se můžete přihlásit vyplněním formuláře  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCq1CcIHxFCkIW8NGLMqyc_rFme5laLYmxX6N_PrNoUb0a7g/viewform?usp=sf_link

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

PÁTEK

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život