Záchranný tým

Záchranný tým / humanitární jednotka ČČK jsou z pohledu legislativy ostatními složkami IZS ve smyslu ust. §4 odst.2 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Jako takové je lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Mohou dále poskytnout  plánovanou pomoc na vyžádání.


Ve vztahu k  Hasičskému záchrannému sboru České republiky je součinnost ošetřena Dohodou o plánované pomoci na vyžádání ve smyslu § 21 citovaného zákona uzavřené  dne 6. června 2021.

Záchranné týmy  jsou hlavním nástrojem ČČK v připravenosti na katastrofy. 
Členy záchranného týmu připravujeme na činnosti a pomoc při hromadných neštěstích, katastrofách a jiných mimořádných událostech jako jsou povodně, pohřešování osob, pátrací akce, pandemie apod.
Jsou připraveni spolupracovat a podporovat ostatní složky IZS. 
 
V rámci Záchranného týmu se cvičí členové ČČK v několika specializovaných činnostech: 
 
1) Zdravotnická sekce
Součástí zdravotnického týmu jsou profesionální zdravotníci, lékaři, sestry a vyškolení laici, kteří mají minimálně kurz Zdravotník zotavovacích akcí a nebo První pomoc pro příslušníky tísňových složek IZS. Pravidelně všichni členové procházejí dalšími školeními.  Zdravotnický tým je připraven k nasazení při hromadných neštěstích a katastrofách jako podpora IZS v péči o stabilizované zraněné a nezraněné pacienty. V případě pandemie jsou členové schopni nasazení jako podpora zdravotníků ve zdravotnických zařízeních. V letošním roce byli takto nasazeni v nemocnicích ve Stod, Domažlice a Karlovy Vary. Zdravotnický tým také zajišťuje zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích jakéhokoliv rozsahu. Někteří členové jsou již také součástí programu ZZS First Responder. 
 
2)Humanitární sekce
Členové humanitární sekce jsou školeni v pomoci IZS během mimořádných situací a katastrof. Zajišťují podporu profesionálním složkám jako je distribuce jídla a tekutin, fyzická pomoc při likvidování škod či přípravě obrany před působením živlů (povodně apod.) Jsou školeni jako pečovatelé o evakuované osoby. 
 
3) Pátrací sekce (SAR team)
Členové pátrací sekce jsou školeni k provádění pátrání po pohřešovaných či ztracených osobách jak v terénu, tak v městské zástavbě. Součástí týmu jsou i kynologové s vycvičenými psy. 

4) Psychosociální pomoc
Již nyní je několik členů proškoleno v akreditovaném kurzu Krizová intervence. Do budoucna plánujeme proškolení v první psychické pomoci a krizové intervenci u všech členů pátrací a zdravotnické sekce.
 
 

ZÁCHRANNÝ TÝM HLEDÁ NOVÉ ČLENY! 

JSI AKTIVNÍ A MÁŠ TROCHU VOLNÉHO ČASU NAVÍC?

ZAJÍMÁ TĚ PRVNÍ POMOCI?

JSI TÝMOVÝ HRÁČ?

MÁŠ VÝDRŽ A SNESEŠ TROCHU ADRENALINU?

CHCEŠ POMÁHAT OSTATNÍM?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!!!

Kontaktní osoba :

Martin Mareška 

cckplzen.sar@gmail.com

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život