Záchranný tým

Záchranný tým / humanitární jednotka ČČK jsou z pohledu legislativy ostatními složkami IZS ve smyslu ust. §4 odst.2 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému.

Jako takové je lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Mohou dále poskytnout  plánovanou pomoc na vyžádání.


Ve vztahu k  Hasičskému záchrannému sboru České republiky je součinnost ošetřena Dohodou o plánované pomoci na vyžádání ve smyslu § 21 citovaného zákona uzavřené  dne 6. června 2021.

ZÁCHRANNÝ TÝM HLEDÁ NOVÉ ČLENY! 

JSI AKTIVNÍ A MÁŠ TROCHU VOLNÉHO ČASU NAVÍC?

ZAJÍMÁ TĚ PRVNÍ POMOCI?

JSI TÝMOVÝ HRÁČ?

MÁŠ VÝDRŽ A SNESEŠ TROCHU ADRENALINU?

CHCEŠ POMÁHAT OSTATNÍM?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!!!

Kontaktní osoba :

Martin Mareška 

zachrannytym@cck-plzen.cz

 

ZÁCHRANKA

Mobilní aplikace pro život