Nabídka spolupráce pro studenty

Nabídka spolupráce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Rádi bychom rozšířili naše řady. Můžete se u nás zapojit do mnoha dobrovolnických aktivit nebo získat pracovní zkušenosti.

POMÁHÁME A UČÍME POMÁHAT!

Praxe, stáže a brigády

Lektorování kurzů první pomoci

Učíme zážitkem!!
Každý měsíc zajišťujeme desítky kurzů první pomoci v rozsahu 4-40 hodin.
O víkendech učíme veřejnost v našich prostorách a v týdnu učíme zaměstnance firem, studenty autoškol, pedagogy, sociální pracovníky a děti v školách i školkách.
Máme jednotnou metodiku, připravenou profesionálními zdravotníky, kterou každého lektora naučíme. Část výcviku probíhá online formou a část během náslechů a praxí na kurzech.
Lektorování první pomoci je skvělou průpravou pro studenty zdravotnických a pedagogických škol, ale zkusit to mohou i studenti ze zcela jiných oborů.
Lektor, který absolvuje výcvik může mít z výuky první pomoci velmi slušnou brigádu. Samostatný lektor si u nás vydělá 250,- kč na hodinu i více.

Vedoucí kroužků pro děti

V tuto chvíli u nás probíhají 2 kroužky Malý zdravotník (od září 2023 budou kroužky 3). V pondělí pro děti z mateřských škol a v úterý pro děti školního věku. V pátek také probíhá kroužek pro mládež 15-18 let Záchranný tým Junior.

Hledáme další vedoucí, kteří rozšíří řady stávajících vedoucích, ale rádi bychom také nabídku kroužků ještě rozšířili aby naše výukové středisko nezůstávalo prázdné. Máte chuť si vymyslet vlastní kroužek? Směle do toho. Vedoucí mají plat 200 kč/hod a je jim proplácena i 1 hodina na přípravu každé hodiny kroužku.

Street medicine

Projekt Street medicine v Plzni pomáhá zpřístupnit zdravotní péči lidem bez domova. Studentům zdravotnických oborů rádi umožníme nahlédnout do této specifické skupiny pacientů. Všeobecné sestry provádějí u klientů pravidelná ošetření, převazy, ale vyjíždějí i na akutní výjezdy ke klientům, kteří nejsou v tak závažném stavu aby je odvezla záchranná služba, ale současně potřebují aby se o ně někdo postaral. Pacienty také doprovázíme na kontroly do
zdravotnických zařízení a zaměřujeme se také na jejich edukaci.

Dobrovolnictví

Aktivity pro děti

Během roku pořádáme v Komunitním centru akce pro děti typu Mikuláš, vánoční, velikonoční či jiné workshopy nebo kulturní akce. Hledáme aktivní dobrovolníky, kteří pomohou s organizováním takovýchto akcí. Také hledáme dobrovolníky na hlídání dětí v průběhu akcí pro rodiče. O prázdninách pořádáme pobytové i příměstské tábory, kterými projde přes 150 dětí. Hledáme šikovné táborové vedoucí, ale třeba i zdravotníky nebo pomocníky do kuchyně.

Figurování na kurzech první pomoci

Zážitkové kurzy první pomoci jsou založeny na výuce formou simulovaných situací.
Figurantům namaskujeme zranění, vysvětlíme jim jak se mají chovat a oni pak hrají zraněné pro účastníky, kteří se jim snaží poskytnout první pomoc. Stát se na chvíli hercem je veliká zábava, ale vzhledem k tomu, že figuranti jsou účastni i podávání zpětných vazeb účastníkům od lektorů, tak se i mnohé naučí. Je to skvělá dobrovolnická činnost k lektorování
první pomoci.

Záchranný tým ČČK Plzeň

Záchranné týmy či Humanitární jednotky ČČK jsou týmy dobrovolníků, kteří se cvičí aby byli k dispozici během humanitárních krizí a katastrof. V dobách klidu se dobrovolníci věnují rozšiřování svých znalostí a dovedností, preventivní činností a prací na celoročních humanitárních a sociálních projektech.
Všichni členové Záchranného týmu se v průběhu roku zdarma vzdělávají na interních školeních a cvičeních i na vzdělávacích akcích dalších organizací.
Záchranný tým OS ČČK Plzeň je registrovánu HZS Plzeňského kraje a vázán dohodou o plánované pomoci na vyžádání.
Záchranný tým disponuje sanitním vozem, který je využíván jako mobilní ošetřovna.


V rámci záchranného týmu fungují následující sekce (členové se mohou specializovat či se cvičit v několika sekcích
zároveň) :

Zdravotnická sekce

Členy této sekce jsou profesionální zdravotníci a laici, kteří prošli minimálně 40 hodinovým (častěji však 80 hod a více) výcvikem první pomoci. Najdou uplatnění v rámci zdravotnických dozorů jak na jednorázových akcích, tak např. na místech nouzového ubytování či v evakuačních centrech. V krizových situacích mohou zajišťovat péči o nezraněné a lehce zraněné a odlehčit tím záchranné službě. V případě pandemie jsou členové schopni nasazení jako podpora zdravotníků ve zdravotnických zařízeních.

Psychosociální sekce

Členové se vzděláním či výcvikem v první psychické pomoci a krizové intervenci.
PSP tým je schopný zasáhnout v krizových situacích – na místech nehod, živelných katastrof, válečných konfliktů. Máme dobrovolníky vyškolené v první psychické pomoci, interventy, externí psychology. Pomáháme také v dlouhodobých programech lidem přicházejícím z Ukrajiny, lidem bez domova, samoživitelkám a v budoucnu i mladým lidem a dětem
z ústavní výchovy.

Humanitární sekce

Členové této sekce se zaměřují na problematiku poskytování humanitární pomoci, nouzového ubytování, evakuací apod. Krom péče o evakuované mohou v případech dlouhých zásahů vytvářet zázemí pro složky IZS (zajištění nápojů, jídla, odpočinku).

Technická sekce

Členové technické sekce mají na starost vozidla, vybavení. Zajišťují např. stavění stanů a zprovoznění zázemí. Mohou také sloužit jako fyzická pomoc při likvidování škod či při přípravě obrany před působením živlů (povodně apod.)


NAŠE AKTIVITY MŮŽETE SLEDOVAT NA NAŠEM YOUTUBE KANÁLU

Přejít nahoru