Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti!!!

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti!!!
Pošlete nám své umělecké dílo s tématem DARUJ KREV!
Své obrázky či jiná umělecká díla nám mohou zasílat jednotlivci i kolektivy jako jsou třídy mateřských, základních škol či uměleckých škol.

Krev je životodárná tekutina. Medicína umí mnoho věcí z lidského těla nahradit, ale krev od dárců je stále naprosto nezbytná pro záchranu životů mnoha pacientů. Budeme rádi, pokud s dětmi o dárcovství krve promluvíte a třeba i společně najdete zajímavé informace o dárcovství krve.

Čerpat můžete například ze stránek Červeného kříže nebo Transfuzního oddělení FN Plzeň, ale i z mnoha dalších zdrojů.

https://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve

https://to.fnplzen.cz/

Obrázky a výrobky nám můžete doručit od Komunitního centra ČČK v Plzni poštou nebo osobně. Pokud si vyberete osobní doručení, tak si prosím domluvte termín předem s vedoucí Komunitního centra na telefonním čísle 739169477. Celá adresa pro zasílání poštou je Komunitní centrum ČČK Plzeň, Tylova 9, 30100 Plzeň

Zadní strana práce musí obsahovat tyto údaje:
– jednotlivci: jméno, věk, bydliště, telefon autora a název díla
– školy, kolektivy: jméno, adresa a telefon školy, třída a věk dětí, jméno vyučujícího, název díla

Harmonogram soutěže:

Obrázky a výrobky můžete doručovat do 31.5.2023

Komise složená ze zástupců Červeného kříže a Transfuzního oddělení FN Plzeň se sejde v polovině června 2023 a výherci budou kontaktováni do konce školního roku 2022/2023.

Slavnostní vyhlášení spojené s výstavou děl proběhne v rámci Rodinného dne s Červeným křížem v DEPO2015 2.9.2023

Výherci získají věcné ceny a nejúspěšnější kolektiv žáků získá navíc Projektový den.

Předáním díla soutěžící potvrzují, že dávají souhlas k použití děl organizátorovi soutěže a souhlas se zpracováním údajů nutných pro kontaktování výherce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru